Dołącz do 3385
modlących się!
 
Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie;
duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
Mt 26,40-41
Deklaruję swój udział w nabożeństwie Zegar Męki Pańskiej
i wybieram swoją godzinę modlitwy.
DOŁĄCZAM
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zegar Męki Pańskiej

Kliknij na wybraną godzinę by poznać temat rozważania.
Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie;
duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
Mt 26,40-41
Kliknij na wykres
i wybierz swoją godzinę modlitwy

Czym jest Zegar Męki Pańskiej?

Jest to tradycyjne i piękne nabożeństwo wielkopostne, które polega na indywidualnym przeżywaniu całego dnia w rytmie Męki Pana Jezusa. Każdej godzinie przypisane jest konkretne bolesne wydarzenie opisane w Piśmie Świętym i przekazane przez świętą Tradycję. Rozważanie rozpoczyna się o godzinie 19, kiedy Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi Swoim uczniom, a kończy o godz. 18 następnego dnia – złożeniem do grobu Jego ciała. W ten sposób można ciągle rozważać cierpienia Zbawiciela.
TWOJE POSTANOWIENIE NA WIELKI POST
Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki, większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowana się aż do krwi.
Pan Jezus do św. Siostry Faustyny.
Niech słowa, które Zbawiciel skierował do św. Siostry Faustyny Kowalskiej będą zachętą do włączenia się do tej pobożnej inicjatywy. Niech zrozumienie sensu cierpienia Jezusa Chrystusa stanie się dla Ciebie mocą do znoszenia wszelkich przeciwności i utrapień dnia codziennego.

Wielki Post się kończy
- nie zwlekaj!

Naszym celem jest nieprzerwana modlitwa przez okres Wielkiego Postu. Na zamieszczonym obok Zegarze Męki Pańskiej zobacz jakie wydarzenia z Męki Jezusa Chrystusa zostały przypisane poszczególnym godzinom.
Następnie skorzystaj z formularza na dole strony i wybierz swoją godzinę modlitwy. Będzie to deklaracja 60-minutowej, codziennej modlitwy przez pozostałe dni Wielkiego Postu. Podczas rozważania Męki Zbawiciela możesz odmawiać Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia albo inną wybraną modlitwę. Niech każdy z nas wybierze swoją godzinę. Chwalmy Pana Boga nieprzerwaną modlitwą!

Sprawdź, ile osób modli się
w poszczególnych godzinach:

Kliknij na wykres i wybierz swoją godzinę modlitwy
19.00
20.00
21.00
22.00
23:00
24:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Ostatnio dołączyli:

2022-04-15, 03:46 Krzysztof KOŃSKIE
2022-04-14, 23:37 Ewa ŁĘCZNA
2022-04-13, 09:28 Antonina LUBLIN
2022-04-10, 19:06 Jolanta ŚWIĘTOKRZYSKIE
2022-04-06, 11:41 Beata PIECHOWICECopyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi